​​

PRAVNE OBAVIJESTI

Važne pravne obavijesti, informacije i odricanje od odgovornosti

© Merial Animal Health Limited 2014. ​

Sva prava pridržana. Ovu stranicu omogućio je Merial Limited. Sadržaj ove web stranice je zaštićen autorskim pravom, zaštićenim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva Korisnici mogu napraviti ispis ili na svoj tvrdi disk preuzeti kopiju bilo kojeg sadržaja ove stranice isključivo za osobne potrebe i u nekomercijalne svrhe pod uvjetom da svaka izrađena preslika sadrži sve oznake autorskih i drugih vlasničkih prava. Svako daljnje kopiranje, objava ili distribucija bilo kojeg dijela ove stranice su zabranjeni.

Merial Limited ne zastupa i ne jamči točnost ili potpunost bilo koje informacije sadržane na ovim web stranicama. TO JE UVIJET POD KOJIM JE DOPUŠTEN SLOBODAN PRISTUP MERIALU NA OVIM STRANICAMA. MERIAL LIMITED NIJE I NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKAV GUBITAK, OZLJEDU ILI ŠTETU, ŠTO UKLJUČUJE, ALI SE NE ODNOSI ISKLJUČIVO NA IZRAVNE, NEIZRAVNE, SPECIJALNE, KAZNENE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE GUBITKE ILI ŠTETE, IZGUBLJENE PROFITE ILI ŠTETE PROIZAŠLE IZ IZGUBLJENIH PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA ZBOG PRISTUPANJA ILI NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA STRANICI ILI OSLANJANJA KORISNIKA NA BILO KOJU INFORMACIJU SADRŽANU NA OVIM STRANICAMA. Merial Limited ne isključuje odgovornost za smrt ili osobnu ozljedu nastalu zbog nemara ili namjernom zloupotrebom. Merial Limited zadržava pravo na nadopunu, brisanje ili bilo koju vrstu preinake na ovim stranicama u bilo koje vrijeme bez najave.

"Ranije navedeni izuzeci i ograničenja primjenjuju se samo u mjeri u kojoj to dopušta zakon. Time se ne ugrožava niti jedno Vaše zakonsko pravo kao potrošača."

Stranice sadržavaju informacije o proizvodima koji su trenutno odobreni za korištenje u Hrvatskoj i koje može preporučiti isključivo licencirani veterinar. Stranice također mogu sadržavati informacije o novim proizvodima koji trenutno nisu odobreni u Hrvatskoj ili o proizvodima dostupnima u ostalim zemljama, koje ne treba tumačiti kao odobrenu upotrebu takvih proizvoda. Ove stranice povezane su s drugim stranicama proizvedenima od strane drugih subjekata od kojih se neki nalaze izvan Hrvatske. Merial Limited pruža poveznice isključivo kao pogodnost i ne jamči točnost ili potpunost informacije sadržane unutar poveznice. Takve stranice mogu sadržavati informacije koje su primjerene samo zemlji porijekla ili regiji gdje se stranice nalaze. Ništa na tim stranicama ne biste smjeli tumačiti kao promociju ili prisilu na bilo koji proizvod ili za korištenje bilo kojeg proizvoda jer to nije dopušteno prema zakonima i propisima zemlje prebivališta.

Sva imena proizvoda koji se nalaze na stranicama označeni velikim slovima i/ili sa simbolima ™ ili ® su zaštitni znakovi Meriala, osim ako nisu drugačije označeni. Ništa na ovim stranicama ne treba uzeti u obzir kao davanje bilo licence ili pravo iz bilo kojeg autorskog prava, patenta, zaštitnog znaka ili drugog intelektualnog vlasništva, prava na Merial ili bilo kojoj trećoj strani.
​​

Terms Lightbox